Jag är en 60 årig sjukhuskemist med forskarbakgrund i biokemi. Jag ser på världen med naturvetenskapliga och hälsovårdens ögon. Jag vill ta upp till debatt frågor om ekologiskt och etiskt närproducerad mat, väl fungerade social- och hälsovård samt förnybar energiproduktion.

Mer ekologiskt närproducerad mat

Det är viktigt att värna för växternas och djurens genetiska mångfald. Ekologiskt närproducerad mat är en kommande trend inom jordbruket. Djurens välfärd är en självklarhet.

Mera välfärd via SOTE-reformen

Det är viktigt att både social- och hälsovårdstjänsterna samt specialsjukvården hör till samma organisation. Patienterna sköts om i ett tidigt skede vilket resulterar i mindre utgifter då behovet för specialsjukvård minskar. Reformen tryggar alla medborgare en likvärdig service oberoende av hemort. Personalen bör tas med redan i planeringsskedet för att värna om ett gott resultat.

Bättre energi politik

En minskad energiförbrukning är viktigt för energi politiken. I byggnadsverksamheten skall användas metoder som tex motverkar värmespill. Men samtidigt skall man värna om att inte bygga alltför täta hus som resulterar i mögel problem med tiden. Energi produktionen skall övergå till användning av förnybar energi. Stenkol, olja och kärnenergi skall ge vika för olika biobränslen, solenergi och vindkraft som framtida energikällor.

Twitter @LeenaRiittinen
Facebook: https://www.facebook.com/leenariittinenvihreat