Ekologisempaa lähiruokaa

Ruokasuositusten mukaan meidän tulisi syödä enemmän kasviksia ja kalaa, mutta vähemmän lihaa. Kunnat tarjoavat yli 400 miljoonaa ruoka-annosta vuosittain. Entäpä, jos julkisissa hankinnoissa painotettaisiin ruuan laatua, paikallisuutta, ekologista tuotantoa ja eläinten hyvinvointia.

Hyvällä, lähiruokaa suosivalla hankintaosaamisella muutos on mahdollinen. Kuntapäättäjillä on tulevaisuuden ruokatrendien avaimet käsissään.

Kun kuntien kaltaiset suuret toimijat muuttavat toimintatapojaan puhtaan lähiruuan suuntaan, sen vaikutukset ovat suuret niin lähiruuan tuottajia työllistävinä, kuin asenneilmastoa entistä lähiruokamyönteisempään suuntaan ohjaavana trendinä.

Palveluilla lisää hyvinvointia

Sosiaali- ja terveyspalvelut on tarkoitus siirtää maakunnille vuonna 2019. Uudistuksessa on tärkeää, että sosiaalipalvelut sekä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palvelut kuuluvat samaan organisaatioon. Ihmiset hoidettaisiin ajoissa ja saataisiin vielä säästöjäkin, kun erikoissairaanhoidon tarve vähenisi.

Vuonna 2017 valittavat valtuustot vaikuttavat siihen, miten kuntalaisten palvelut saadaan toimimaan. Kuntiin jää palveluita, joilla on suuri vaikutus kuntalaisten hyvinvointiin. Haluan puolustaa lähiluontoa, kirjastoja, kulttuuria ja liikuntaa.

Lisää uudistuvaa lähienergiaa

Energian tuotannossa tulee siirtyä hajautettuun mahdollisimman vähäpäästöiseen energiaan. Kivihiili, öljy ja turve ovat väistyviä energialähteitä, kun taas uusiutuvat ja päästöttömät energialähteet, kuten esimerkiksi aurinko ja tuuli ovat tulevaisuutta.

On tärkeää vähentää energian kulutusta. Rakentamisessa tulee käyttää menetelmiä, joissa esimerkiksi lämpö ei mene hukkaan. Kuitenkin on huolehdittava siitä, ettei rakenneta liian tiiviitä taloja, jotka ajan myötä kärsivät homeongelmista.