Nykyisen työpaikkani sivuilla on asiaa laboratoriotutkimuksista: HUSLAB

Ammattiliittoni on LOIMU

Sote- ja maakuntauudistuksesta hallituksen näkökannalta.

Sote- ja maakuntauudistuksesta Uudenmaan liiton näkökulmasta.

Suomen lait laaditaan eduskunnassa.

Eviran sivuilla on asiaa elintarvikkeista, eläimistä ja kasveista: Elintarviketurvallisuusvirasto Evira

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tutkii ja kehittää: THL

Eläinten hyvinvoinnin puolesta toimii Animalia.

Oikeudenmukaisen maailman puolesta toimii kehitysyhteistyöjärjestö Kepa.

Ihmisoikeuksia puolustaa maailmanlaajuisesti Amnesty.

Suomen luontoa suojelee Suomen luonnonsuojeluliitto.

Ihmisten ja luonnon tasapainosta välittää maailmanlaajuisesti WWF.

Heikommassa asemassa olevia lapsia maailmanlaajuisesti tukee UNICEF.

Suomessa ja maailmalla ihmisiä auttaa Punainen Risti.